bord ovdg2-002

 

Voorwaarden bruikleenmateriaal

Brouwerij Omer Vander Ghinste stelt eigen materialen ter beschikking aan klanten in bruikleen, ter ondersteuning van hun evenementen.

Indien geen tegenbericht binnen de 48 uur verklaart de ontlener/klant zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

  1. De bruikleenmaterialen blijven ten allen tijde en onder gelijk welke omstandigheden eigendom van Brouwerij Omer Vander Ghinste. Deze laatste kan door eenvoudig mondeling verzoek de ontleende materialen terug eisen, indien nodig zelfs nog voor het verstrijken van de overeengekomen ontleenperiode;
  2. Indien de levering door Brouwerij Omer Vander Ghinste wordt georganiseerd, gebeurt dit uitsluitend op gelijkvloers. Op de laatste dag van de uitleenperiode moeten de goederen aangeboden worden op de plaats waar deze werden afgeleverd, toegankelijk voor de medewerker(s) van Brouwerij Omer Vander Ghinste;
  3. Indien bruikleenmaterialen worden opgehaald door de ontlener/klant, moeten deze door toedoen van de ontlener/klant terug gebracht worden, binnen de overeengekomen ontleenperiode, naar dezelfde locatie alwaar deze werden opgehaald. En dit tijdens de openingsuren, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 15.00 uur;
  4. De ontlener/klant verbindt zich er toe de opgesomde materialen in goede staat terug te geven na het evenement. Hij verbindt zich er toe Brouwerij Omer Vander Ghinste niet aansprakelijk te stellen voor ongevallen of schade veroorzaakt door het gebruik van de bruikleenmaterialen;
  5. De ontlener/klant verklaart zich akkoord met het betalen van een vergoeding voor het reinigen en/of het herstellen van de ontleende materialen. Brouwerij Omer Vander Ghinste behoudt zich het recht om eenzijdig een prijs hiervoor vast te leggen. De beoordeling van de staat waarin de goederen worden terug bezorgd, wordt bepaald door Brouwerij Omer Vander Ghinste;
  6. De ontlener/klant verklaart zich akkoord met het betalen van de “prijs waarborg”, vermeld op de reservatiemail, bij het ontbreken of niet (tijdig) terug bezorgen van het overeenkomstig bruikleenartikel.